Like Someone in LoveLike Someone in Love


LIKE SOMEONE IN LOVE


LIKE SOMEONE IN LOVE (2012)  
(France | Japan 109 mins)
Language: Japanese with English subtitles
Directed By: Abbas Kiarostami
Producer: Kenzo Horikoshi
Screenwriters: Abbas Kiarostami
Cinematographer: Katsumi Yanagijima
Editor: Bahman Kiarostami
Production Design: Tetsuya Nakamura, Ryusuke Miyamori, Naoko Nakamaruo
Cast: Rin Takanashi, Tadashi Okuno, Ryo Kase, Denden , Mihoko Suzuki, Kaneko Kubota,
Hiroyuki Kishi, Reiko Mori, Kouichi Ohori, Tomoaki Tatsumi, Seina Kasugai
Watch the trailerQ&A with Abbas KiarostamiRelated Links
Like Someone in Love (IMDB)


Front Page