Kish Island, Iran
Kish Island  - NASA (June 26, 1992)

Kish Island - NASA (June 26, 1992)


Kish Island - NASA (May 4, 1991

Kish Island - NASA (May 4, 1991)


Kish Island - NASA (October 21, 1995

Kish Island - NASA (October 21, 1995)Source: Gateway to Astronaut Photography of Earth at NASA Johnson Space Center.


Front Page